Welkom bij   POMMONA

 


Stichting Teatro Pandora

 

In  2011 heeft de stichting de oprichting van  een regionaal vestzak theater, het Pommetje Theater  in  Gasselternijveen mogelijk gemaakt door advies in opbouw en programmering, maar vooral door een forse donatie te bewerkstelligen via het  fonds van stichting  'Anonymus'   ( thans Stichting Lambers- Burger).

 

 

Ook in  2011 was de stichting actief in de opzet, organisatie en het verwerven van donaties van de RABO bank en de gemeente Aa en Hunze voor het landschappelijk kunstproject "Vreemde Eend in de Bijt".  Met een aantal kunstenaars werd het unieke landschappelijke karakter van de stroomdalen van Aa en Hunze op een ludieke wijze in kaart gebracht. De opbrengst van het project kwam uiteindelijk ten goede aan het KiKa kinderfonds en een jongerenhuisvestingsproject van ProMens Care.

 

 

In 2012 en 2013 was de stichting actief met een maandelijks terugkerend open podium programma in ''t Keerpunt' te Spijkerboor, als een soort vervolg op de stopgezette zondagmiddag sessies van Lucas Koops van RTV-Drenthe op dezelfde plek.

 

 

In  2013 is verder meegewerkt aan twee kunstprojecten, het 'Zuilen project' en aan het 'Le-Go project', beide in Assen.

 

 

http://www.teatropandora.nl/